Vi kjenner flere som kjører i rus!

Ellen Kristine Gjernstad fra Bjørkelangen og Marit Fredriksen fra Løken har startet en facebook-gruppe:

«Imot bilkjøring i ruset tilstand».

– Jeg er oppdratt hjemmefra til ikke å blande alkohol og bilkjøring. Alle ungdommer burde fått med seg at det er en farlig kombinasjon, men slik er det ikke, sier Marit Fredriksen.

Hun og Ellen Kristine Gjerstad etterlyser tettere oppfølging fra foreldre som hun mener følger opp for dårlig siden det er et så stort antall unge som kjører i fylla. Jentene har startet opp gruppa fordi de bryr seg om både de som kjører og alle andre som ferdes i trafikken.

– Foreldrene burde ta i et tak. Det virker som de følger opp for dårlig når det er et så stort antall unge som kjører i fylla. De har opplevd fyllekjørere som sier de gir blaffen og at det er ingens andres problem. Men slik er det ikke, for det er ikke bare de som ruser seg som er på veiene. Veien skal være trygg for alle som ferdes der, og da må ruskjørerne bort.

Politiet må ha flere kontroller, særlig i helgene. Og så kommer det et krystallklart budskap til norske politikere og veimyndigheter fra jentene bak den nye facebook-gruppa:

Vi skulle gjerne ha sett at det er alkolås i alle biler!

Nærmere 80 norske menneskeliv kan berges årlig – hvis norske trafikkmyndigheter vil ta i bruk tilgjengelig teknologi.

Alkolås kan stanse rusrelaterte trafikkdødsfall – når politikerne bestemmer det !