Prosjekt: Alkolås

Frihet Fra Trafikkrus har siden 2011, gjennom Norges fagkomite for alkolås, deltatt i det internasjonale arbeidet i CENELEC med standarder, funksjonalitetskrav, datasikkerhet og retningslinjer for bruk av alkolås. FFTs innspill om fagligpolitiske rettigheter og personvern for brukerne, alkoholpolitiske programmer for transportvirksomheter som bruker alkolås, er nå inntatt i CENELECs standarder, som igjen er basis for EU-Kommisjonens arbeid med alkolåsdirektiv. CENELECs Standard nr. 3 gir anvisning på hvordan alkolås best kan implementeres i virksomheter, både for bedre trafikksikkerhet og som kvalitetssikringsverktøy for transporttjenester. Standarden anbefaler sterkt en handlingsplan som omfatter forebygging, avdekking og oppfølging av alkoholproblemer, jfr. den norske AKAN-modellen. Dette konseptet ble 2013 av FFT presentert på ICADTS-konferansen i Brisbane, med internasjonal oppfølging på konferansen i Brasil 2016. (ICADTS – International Council on Alcohol And Drug Traffic Safety)

EU, prosessmodell

FFT har gjennom medvirkning bygget kompetanse på disse prosessene. Vi kan bidra med rådgivning og innspill til virksomheter som har tatt i bruk, eller vurderer å ta i bruk alkolås. FFTs alkolåsprosjekt er å gjøre det enklest mulig for virksomhetens beslutningstakere, ansatte og brukere å ta i bruk alkolås, basert på internasjonale standarder og retningslinjer, etter hvert som kravene til alkolås gjøres gjeldende for personbefordringskjøretøyer og tungkjøretøyer i EU’s varslede alkolåsdirektiv.

Det er viktig at virksomhetene kjenner kravene til teknologi og funksjonalitet, personvern, faglig-politiske prosesser og hvordan håndtere brukere som måtte blåse «rødt» i en alkolås. Dette inngår i FFTs alkolåsprogram for norske og utenlandske virksomheter.

Ta gjerne kontakt med vår prosjektleder hvis du har installert eller vurderer og installere alkolås.

Vi kommer gjerne på besøk for å bidra med råd og veiledning.


Prosjektleder

Oddbjørn Wølneberg

Tlf: 466 22 646

Epost: oddbjornwolneberg@outlook.com

 

 

logo_350

 

Prosjekt Alkolås

Del 1      Hvorfor alkolås

1.1      Visjon internasjonalt og nasjonalt

1.2      Bakgrunn.

1.3      EU-Parlamentets vedtak

1.4      EU-Kommisjonens direktivarbeid

1.5      Nordisk Råd vedtak om alkolås i kommersielle kjøretøyer.

1.6      Alkolås som kvalitetssikringsverktøy (se 4,2, 6.1)

1.7      Følgende kjøretøyer omfattes av EU-direktiv                                                          

 

Del  2      Implementeringsprosessen

2.1      Beslutningsprosessen  (6.3, 345)

2.2      Intern forankring i virksomheten (se 6.3)

2.2.1  Involvering, Oppdragsgivere, + (6.3, 338)

2.2.2  Målsetting og policy (63, 349,+ 6.5, 394-397)

2.2.3  Handlingsplan og tiltak for alkolåsimplementering

2.2.4  Faglig-politisk avaleverk (6.4)

2.2.5  Alkoholpolitisk handlingsplan i bedriften (6.5, 399-417, AKAN)

2.2      Teknolgikrav (EN 50436-1 og 2, 8.2.1, 525)

2.3      Anbud/tilbuds prosess,

2.2      Opplæring/opplæringsprogram  (10.1, 10.2)

 

Del 3      Bruk, oppfølging

3.1      Rutiner for operativ bruk

3.2      Kontrollansvarlig og dennes oppgaver (HMS oppfølging, spørreskjema)

3.3      Datasikkerhet, håndtering av data fra alkolåslogg

3.4      Avdekking, oppfølging av mulige alkoholproblem (AKAN-modellen)

3.5      Rehabiliteringsprogram for mulige alkoholproblemer (AKAN)

    

Del 4      Årlig oppfølging

4.1    Spørreundersøkelse, brukertilfredshet

4.2    Oppdatering av brukskompetanse

4.3    Gjennomgang og oppdatering av interne bruksrutiner

(Paranteser henviser til dokumentasjonskilder)