Om oss

Alkolås gir Frihet Fra Trafikkrus på norske veier

Foreningen er en frivillig, landsomfattende, politisk og religiøs uavhengig medlems- og interesseorganisasjon åpen for alle som ønsker å kunne ferdes i trafikken med frihet fra risikoen alkohol, narkotiske stoffer og medikamenter medfører.

FNs Menneskerettighetserklæring Artikkel 3 sier:

“Enhver har rett til liv, frihet, og personlig sikkerhet.”

Frihet Fra Trafikkrus (FFT) vil innføre «trafikkens menneskerettigheter» som sier at:

«Enhver har rett til å ferdes i trafikken med frihet fra risikoen å møte trafikanter påvirket av alkohol, rusmidler eller medikamenter.»

Frihet Fra Trafikkrus skal:

  • Mobilisere folkelig og politisk støtte til krav om rusfri trafikk.» Gjennomføre forebyggende kampanjer mot trafikkrus i media, overfor politikere og myndigheter.
  • Initiere og følge opp politiske beslutninger som bidrar til å redusere og fjerne trafikkrus.
  • Initiere og lede utviklingsprosjekter, tilrettelegge beslutningsgrunnlag og være pådriver for lovgivning og forskrifter som kan fremme rusfri trafikk.
  • Bidra til menneskelige, politiske og teknologiske utviklingsprosesser for alkolås/narkolås som sikrer at ingen motorkjøretøyer kan startes og kjøres av personer påvirket av alkohol, rusmidler eller medikamenter
  • Bidra til å spre informasjon og kunnskap og alkolås/narkolås som trafikksikkerhetsverktøy.
  • Gjennomføre kampanjer for frivillig implementering av alkolås i kommersielle og private kjøretøyer.
  • Være pådriver nasjonalt og internasjonalt for lovfestet implementering av alkolås/narkolås i alle motorkjøretøyer.

Vi har ingen flere barn, foreldre, søsken eller venner å miste. Vi krever:

Frihet Fra Ruskjørere!

Foreningen er medlem i Trygg Trafikk, og deltar i nasjonale og internasjonale komiteer for utbredelse av alkolås.

I oktober 2012 deltok FFT i arrangementet for det første internasjonale alkolåsseminaret i Norge.

Kontaktpersoner/styre for Frihet Fra Trafikkrus, valgt 17.06.2013:

Bjarne Eikefjord,

styreleder/daglig leder.
Tlf.+47 906 10 775
E:bjaei@online.no
E:bjarne.eikefjord@gmail.com

Styremedlemmer:

Arne Woldvik
Asbjørn Gardsjord
Egil Haugane
Kristin Smedsrud
Oddbjørn Wølneberg

Ressursperson:
Leif N. Olsen

Rdaktør:
Bjarne Eikefjord

Questa postura funziona, perché fornisce acquisto viagra più intimo e a lungo termine, quindi puoi divertirti a lungo.

C’è un mito che solo un uomo può prestare particolare attenzione al seno femminile. Ma gli scienziati dissiparono questo errore conducendo uno studio semplice. Si è scoperto viagra generico anche le donne guardano volentieri il seno femminile, ea volte danno questa parte del corpo ancora più attenzione del viso.

cialis günstig rezeptfrei