Alkolås i skolebusser om Stortinget vil.

Alkolås kan bli standard i norske skolebusser. Stortinget vil før ferien stemme over et forslag med krav om alkolås i norske skolebusser. Blir forslaget vedtatt, betyr det at norske skolebarn i fremtiden vil bli kjørt i busser med frihet fra risikoen fra eventuelle sjåfører påvirket av alkohol. Finland og Frankrike har innført tilsvarende krav.

Blir forslaget vedtatt, er det et politisk gjennombrudd i Norge for innføring av

alkolås som trafikksikkerhetsverktøy, – sier Bjarne Eikefjord, leder av Frihet Fra Trafikkrus og leder av den norske fagkomiteen for alkolås, og som også representerer Norge i det internasjonale arbeidet for alkolås innen CENELEC og EU.

Nordisk Råd vedtok november 2012 å anbefale alle medlemslandene å innføre alkolåskrav i personbefordringskjøretøyer. Alkolås i skolebusser vil kvalitetssikre personbefordring og bedre trafikksikkerheten i erkjennelsen av at en promillekjører er en for mye. Fra skolestart i år har Østfold Fylkeskommune innført krav om alkolås i skolebusser. Flere andre fylker ønsker å gjøre det samme i egenskap av kjøper av tjenester fra busselskaper.

Nå kan Stortinget skjære gjennom, følge opp anbefalingen fra Nordisk Råd, og

plassere Norge i fremste rekke for å motvirke trafikkrus ved å følge eksemplet fra Finland og Frankrike,- sier Bjarne Eikefjord som håper på at Stortingets flertall for barnas beste følger opp med alkolåskrav i norske skolebusser.