Svenske trafikkskoler kjører med alkolås.

Alkolås i svenske sjåførskolebiler (illustrasjonsfoto)

660 av medlemmene i Svenste Trafikskolers Riksforbund (STR) har nå alkolås i alle skolebiler. I 2009 besluttet STR at hver medlemsbedrift skulle ha alkolås i samtlige øvelseskjøringsbiler for personopplæring. Beslutningen var en naturlig del i prosessen for å arbeide forebyggende med vordende bilførere.

Ved at alle øvelsesbiler tilknyttet STR har alkolås er en tydelig markering, signal og gjentatt påminnelse: Alkohol og bilkjøring hører ikke sammen. Berit Johansson er styreleder i STR og meget fornøyd med at hele 98% av alle medlemskjøreskolene i STR valgte å ta i bruk alkolås.

Att det nu sitter ett alkolås i alla STR:s övningsfordon är en tydlig markering, signal och återkommande påminnelse: bilkörning och alkohol hör inte ihop. STR har et samarbeid med MHF om å kontrollere at sjåførskolebilene faktisk hadde fått montert alkolås.

Tiltaket er viktig, fordi hvert år passerer rundt 100.000 førerkortaspiranter gjennom kjøreskolene for å få førerkort. Ved at sjåførskolebilene har alkolås, blir det en vane for nye bilførere å blåse i alkolåsen. STR regner med at dette vil styrke arbeidsmiljøet for alle sjåførlærere, som nå kan være helt sikre på at deres elever ikke er påvirket av alkohol under kjøringen. Samtidig gir det sjåførelevene en utvidet innføring i at alkohol og bilkjøring ikke hører sammen. Noe som kommer til uttrykk ved at endel sjåførelever avlyser kjøretimer dagen etter ulike høytider.

– Trafikksikkerheten er en av STRs viktigste utfordringer, og STR vil gå i bresjen for arbeidet mot alkohol koblet til bilkjøring ved at det installeres alkolås i stadig flere kjøretøyer. Reaksjonene på STRs innføring av alkolås i sjåførskolebiler har vært meget postitive, sier Berit Johansson.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Berit Johansson, förbundsordförande, STR, telefon, +46 705-95 85 23
Benny Gunnarsson, ledamot i förbundsstyrelsen, STR, +46 708-19 99 06

Mer om saken her:

http://www.str.se/Forbund/Nyheter-Press/Pressmeddelanden/660-medlemsforetag-i-STR-har-nu-alkolas-i-alla-ovningsbilar/