Stortingsflertall for alkolås i skolebusser.

Stortingspolitikere varsler alkolås i skolebusser.

Stortingspolitikere fra flere partier varslet på et seminar i Oslo 6. februar at det nå er politisk flertall i Stortinget for å innføre alkolås i skolebusser, og senere for kommersielle kjøretøyer.

Bård Hoksrud (FrP) varslet at FrP nå vil støtte et slikt forslag, og viste til at FrP 1. november 2012 støttet resolusjonen i Nordisk Råd som anbefaler alkolåskrav i kommersielle kjøretøyer. Susanne Bratli (AP) varslet at det foreligger programforslag om dette til Abeiderpartiets landsmøte senere i vår. Med KrFs programerklæring om alkolås, vil det dermed gå mot innføring av alkolås i skolebusser neste stortingsperiode.

-Dette er et politisk gjennombrudd for innføring av alkolås som trafikksikkerhetsverktøy i Norge-,

sier Bjarne Eikefjord, leder av Frihet Fra Trafikkrus (FFT) og leder av den norske fagkomiteen for alkolås, som representerer Norge i arbeidet innen CENELEC og EU med standarder, retningslinjer og policy for bruk av alkolås internasjonalt.

-Alkolås i skolebusser vil kvalitetssikre personbefordring og bedre trafikksikkerheten. En promillekjører er en for mye, og det må vi søke å hindre-,

sa forbundssekretær i Norsk Transportarbeiderforbund, Geir Kvam. Kvam pekte på at det fortsatt er mange utfordringer som må løses, blant annet arbeidsrettslige og faglig-politiske forhold for sjåfører som skal bruke alkolås. Men alkolås vil komme, og bransjen må forberede seg.

Kommuner og fylkeskommuner kan som transportkunde kreve alkolås i kjøretøyer som utfører offentlige oppdrag, eller som trenger offentlig løyve.