Stans ruskjøringen på norske veier !

6. juni 2011 ble foreningen Frihet Fra Trafikkrus stiftet.

Foreningen er en frivillig, landsomfattende, politisk og religiøs uavhengig medlems- og interesseorganisasjon åpen for alle som ønsker å kunne ferdes i trafikken med frihet fra risikoen alkohol, narkotiske stoffer og medikamenter medfører.

Rusførere bryter “Trafikkens Menneskerettigheter”:

“Enhver har rett til å ferdes i trafikken med frihet fra risikoen å møte trafikanter påvirket av alkohol, rusmidler eller medikamenter.”

Denne bygger på FNs Menneskerettighetserklæring Artikkel 3 som sier:

“Enhver har rett til liv, frihet, og personlig sikkerhet.”

Menneskerettighetene er inntatt i Grunnlovens § 110c. Norske myndigheter er lovfestet pålagt å respektere og sikre menneskerettighetene. Herunder også å sikre menneskene i trafikken frihet fra risikoen for død og lemlestelse.

Frihet Fra Trafikkrus skal:

  • Mobilisere folkelig og politisk støtte til krav om rusfri trafikk.
  • Gjennomføre forebyggende kampanjer mot trafikkrus i media og overfor politikere og myndigheter.
  • Initiere og lede utviklingsprosjekter, tilrettelegge politiske beslutningsgrunnlag og være pådriver for lovgivning og forskrifter som kan fremme rusfri trafikk.
  • Bidra til menneskelige, politiske og teknologiske utviklingsprosesser for utvikling og innføring av teknologi, alkolås/narkolås, som sikrer at motorkjøretøyer ikke kan startes og kjøres av personer påvirket av alkohol, rusmidler eller medikamenter
  • Være pådriver nasjonalt og internasjonalt for lovfestet implementering av alkolås/narkolås i alle motorkjøretøyer.

Vi har ingen flere barn, foreldre, søsken eller venner å miste.

Internasjonalt er teknologi og lovgivning for å stanse ruskjøring under utvikling.

I Norge mangler så langt politisk vilje til å følge opp med tilsvarende tiltak.

Vi krever at myndighetene i Norge sikrer alle mennersker:

Frihet Fra Ruskjørere !