Godt Nytt År – 14 færre trafikkdrept i 2012!

Statens Vegvesens foreløpige ulykkestall viser at 154 mistet livet på norske veier i 2012. Det er 14 færre enn i 2011, og det laveste siden 1950. – Dette er gledelig utvikling, men fortsatt er 154 for mange,- sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en kommentar.

Sikrere og bedre biler og veier, lavere fartsnivå, flere som bruker bilbelter og annet sikkerhetsutstyr nevnes som årsaker til reduksjonen i trafikkdrepte.

– Dette er en gledelig nyttårsmelding og et godt grunnlag for ytterligere reduksjon av dødstallene,- sier Bjarne Eikefjord i Frihet Fra Trafikkrus, og peker på at utviklingen er en mektig stimulans for alle som arbeider med økt trafikksikkerhet. Det er mer å gå på, for stadig flere blir tatt med alkoholpromille eller påvirket av andre rusmidler.

Folkehelseinstituttets rapport, Ruspåvirkning blant omkomne bilførere 2001-2010,

viser at hver fjerde trafikkdrept er ruspåvirket. 2012 har vist stort fokus på rus i trafikken som en av hovedårsakene til trafikkulykker politisk og i media. EU og Nordisk Råd har vedtatt sterke anbefalinger om innføring av alkolås.

Flere private og offentlige transportselskaper i Norge følger opp det internasjonale arbeidet med alkolås, som ble manifestert gjennom det første internasjonale alkolåsseminaret i Norge i oktober 2012. Der ble det lagt fram tall som viser at innføring av alkolås reduserer promillekjøring med opptil 65% i risikogruppene.

-Vi slutter opp om Vegdirektørens ønsker om bredt samarbeid med alle som arbeider for økt trafikksikkerhet,- sier Eikefjord som spesielt vil peke på at tiltak som innføring av alkolås i yrkeskjøretøyer og risikogrupper, slik EU og Nordisk Råd har foreslått, kan bidra til å bringe dødstallene på veiene ytterligere nedover i 2013.

Godt Nytt År med Frihet Fra Trafikkrus.