Finlands nasjonale trafikksikkerhetsprogram.

Finnland har vedtatt et nasjonalt trafikksikkerhetsprogram, hvor innføring av alkolåskrav i stadig flere kjøretøygrupper står sentralt. Trafikksikkerhetsprogrammet tar sikte på å halvere antall trafikkdødsfall fram til 2020, i tråd med EUs krav.

Her er presentasjonen av det finske programmet på Alkolåsseminaret i Helsinki 14. mars:

TRAFI – Marko Sillanpaa, 14.03.2012