NEK/NK Alkolås for motorkjøretøyer, statusrapport 2013