Blå-blå uansvarlig trafikksikkerhetspolitikk.

Regjeringserklæringen for den blå-blå regjeringen varsler utvidede salgstider for alkohol, høyere fart på motorveier, og stans i utplassering av Streknings ATK. EU går motsatt vei med å vurdere fartssperre, alkolås, og utvidet satsing nettopp på automatisk trafikkontroll for å øke trafikksikkerheten og få ned dødstallene på veiene.

I 2009 ble streknings-ATK, som måler farten mellom to fotobokser, tatt i bruk for første gang.

Analyser fra Statens Vegvesen fra august 2013 viser at snittfarten går ned med mellom 2,6 og 9 km/t. Beregningene anslår da at ulykkesrisikoen går ned med mellom 11,3 og 26,9 prosent. Gjennomsnittsfarten og de høye hastighetene er nesten borte, hvilket gir en betydelig ulykkesreduksjon. Streknings-ATK fjerner også «kengurukjøringen» og fremstår som det mest effektive fartsreduksjonsvirkemiddel som er tilgjengelig.

EUs 4. trafikksikkerhetsprogram for 2012 – 2020, peker på reduserte salgs- og skjenketider for alkohol, økt kontroll, strengere promillegrenser og bruk av alkolås som virkemidler mot trafikkdødsfall. EU-kommisjonen vurderer å legge fram forslag til alkolåsdirektiv for kommersielle kjøretøyer, skolebusser, taxi og tungtransport.

Tyske motorveier med til dels betydelig høyere standard enn de norske, fartsbegrenses i økende grad til 100 km.t. Fordi sikkerhetsmarginene ved høyere hastigheter blir for små, slik også avdelingsdirektør Guro Ranes i Vegdirektoratet peker på. Skal norske motorveier bygges med dimensjonering for 130 km.t. betyr det betydelig høyere byggekostnader enn dagens veier som er dimensjonert for 100 km.t.

Den påtroppende blå-blå regjeringens forslag om frislipp av hastighet på motorveier,

begrensninger i hastighetskontrollerende tiltak og utvidede salgstider for alkohol, fremstår som uansvarlig trafikksikkerhetspolitikk, sammenlignet med den politikken som EU legger opp til for resten av Europa. Trafikksikkerhetstiltakene i Norge har medført sterkt reduserte antall trafikkdødsfall. Dette bør derfor ikke reverseres

sier Bjarne Eikefjord, leder av FFT og Norges representant i CENELEC, som er en av premissleverandørene for EU-kommisjonens arbeid med alkolås for kommersielle kjøretøyer innen EU/EØS området.