Alkolås hindret beruset bussjåfør å kjøre i Oslo

ALKOLÅS: Slik ser alkolåsen ut på de nye byssene til Unibuss. Sjåførene får hvert sitt munnstykke. Disse festes bak på apparatet som er innringet. Sjåførene må blåse en jevn pust inn i munnstykket i noen sekunder. Dersom apparatet får utslag på alkohol, så vil ikke bussen starte.  Foto: Unibuss
ALKOLÅS: Slik ser alkolåsen ut på de nye bussene

Politiet i Oslo melder 16.10.2015 kl. 09.50 på Twitter at en bussjåfør i Oslo kjørte sin privatbil til jobb i alkoholpåvirket tilstand. Blåste så i bussens alkolås for å starte den, men fikk ikke startet på grunn av alkoholpåvirkningen. Sjåføren kjørte derfor fra arbeidsplassen til egen bopel, hvor politiet fikk kontakt med ham. Mannen erkjente forholdet. 

Operasjonsleder Tor Jøkling ved Oslo Politikammer opplyser at de ble varslet av andre ansatte i busselskapet om at en av sjåførene var stanset av alkolåsen, og deretter hadde forlatt arbeidsstedet. Politiet oppsøkte vedkommende sjåfør på dennes hjemstedadresse og gjennomførte vanlig blåsetest som viste alkoholpåvirkning over lovlig verdi. Mannen har erkjent forholdet og er fratatt førerkort og innbrakt for påtalemessig oppfølging.

Tor Jøkling sier videre at denne meget alvorlige saken viser at alkolåsen virket som den skulle og forhindret en potensiell promillekjøring med busspassasjerer. Dette er i seg selv belønning god nok for busselskapet som gjennom alkolåsmontering har vist sitt samfunnsansvar for tryggere trafikk.

Busselskapet det gjelder innførte alkolås på frivillig basis for et par år siden. Stortinget vedtok 2. juni i år enstemmig å be regjeringen innføre alkolås i norske busser og taxi. EU arbeider med lovgivning om alkolås i busser, taxi og tungtransport. Onsdag 3. juni 2015 var høring i EU-Parlamentet i Brüssel om det videre arbeidet med alkolåsdirektiv. Bjarne Eikefjord, leder av den norske fagkomiteen for alkolås, NEK/NK Alkolås for motorkjøretøyer, og leder av Frihet Fra Trafikkrus, presenterte Norges internasjonale innspill til alkolåsutvikling under høringen. Han sier i en kommentar at saken i Oslo i dag viser at alkolås sikret både passasjerer og andre trafikanter frihet fra å møte en alkoholpåvirket bussjåfør.

16.10.2015