Internasjonalt seminar om alkolås i Oslo 25. oktober 2012.

Det første internasjonale seminaret i Norge om alkolås ble avholdt Torsdag 25. oktober 2012 kl. 10.00 – 16.30 i Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Rosenkrantzgt. 7 i Oslo:

USA og Canada tok i bruk alkolås for mer enn 20 år siden. Finland og Frankrike har innført krav om alkolås i skolebusser. Sverige ligger langt framme. EU-parlamentet har vedtatt resolusjon om alkolås i alle kommersielle kjøretøyer etter 2015. Norge er en sinke i det internasjonale alkolåsarbeidet, som bidrar til å redusere dødsfall og skader i trafikken.

Formålet med seminaret var å sette alkolås som internasjonalt trafikksikkerhetsverktøy på den norske politiske agendaen. Informere om andre lands erfaringer, og motivere norske myndigheter, transportbransjen og andre aktuelle brukere til å vurdere hvordan alkolås kan bidra til å øke sikkerheten og redusere trafikkulykker og dødsfall i trafikken.

 

Marit Nybakk, visepresident i Stortinget og kommende president i Nordisk Råd i 2013, ønsket velkommen. Stortingsrepresentant, Anne Marit Bjørnflaten, Transport- og Kommunikasjonskomiteen i Stortinget introduserte temaet.

Stortingsrepresentant Susanne Bratli, Transport- og Kommunikasjonskomiteen, var møteleder.

Av internasjonale inledere kan nevnes Robyn Robertson (bildet), adm.dir. for Traffic Injury Research Foundation og lederav International Alcohol Interlock Symposium, Steve Martin, Superintendent of Motor Vehicles, British Columbia, Canada, og Johannes Lagois, Leder, CENELEC BTTF 116-2 Alcohol Interlocks i Europa.

 

Seminaret ble arrangert av den norske Fagkomiteen for alkolås, som også er Norges bidragsytere inn mot EUs arbeid med standarder, policy, direktiver og retningslinjer for bruk av alkolås i kommersielle kjøretøyer, basert på EU-parlamentets vedtak i 2011.

Mer om seminaret, tema og innledere finner du her:

http://rusfritrafikk.no/international-alcohol-interlock-seminar-in-oslothe-future-is-drug-free-traffic/