17. internasjonale alkolåssymposium

Oslo 17. – 19. september 2023

I symposiet vil ca. 180 internasjonale forskere, beslutningstakere og fagpersoner møte tilsvarende norske fagmiljøer i viktige fagseminarer, diskusjoner og dialoger for å utveksle forskning, kunnskap, erfaring og nye ideer. Symposiet er en viktig arena for norske og internasjonale fagmiljøer til å bidra med kunnskap og kompetanse innen trafikksikkerhet og rusbekjempelse.

International Alcohol Interlock Symposium er siden 2000 avholdt tilsammen 16. ganger i land som Canada, USA, Frankrike, Finland, Australia, Belgia og Sverige.

Alcohol Interlock Symposium (AIS) har gitt oppdrag til en norsk arrangementskomite å være lokal arrangør av symposiet. Komiteen ledes av Marit Nybakk, tidligere 1. visepresident i Stortinget, med Bjarne Eikefjord, leder av Norges Alkolåskomite, som sekretær. TIRF (Traffic Injury Research Foundation) i Canada er hovedansvarlig for det faglige innholdet. TIRF har partnerskap med offentlige og private virksomheter i en rekke land.

Symposium tema 2023: Alkolåsteknologi redder liv

Hensikten med alkolås er å redde liv. Nyere studier dokumenterer at sterke alkolåsprogrammer reduserer trafikkulykker og dødsfall. Med hovedfokus på Europa, vil paneldiskusjoner ta for seg den siste utviklingen av alkolåsbruk, knyttet til programutvikling, forskning og teknologiske fremskritt, inkludert utfordringer, politikk og lovgivning.

Hvem bør delta?

Symposiet tilbyr tre dager med deltakelse i banebrytende teknologiutvikling og de nyeste programmer rundt bruk av alkolås, som kvalitetssikringsverktøy for transporttjenester. Her møtes aktører for trafikksikkerhet, politiske myndigheter på alle nivåer, lovgivere, politi og rettsvesen, helsefagpersoner, forskere, innovatører, transportselskaper, transportkjøpere, frivillige organisasjoner og representanter fra industri og næringsliv.

Verdi for utstillingsdeltakere

SYNLIGHET

Vise fram virksomheten og produkter til industriledere og andre fra:

  • Internasjonale alkolåsprogrammer
  • Beslutningstakere på statlig og regionalt nivå
  • Regjeringsrepresentanter
  • Transportselskaper

VÆRE FRAMTIDSORIENTERT

  • Bli oppdatert på industritendenser innen sikkerhet og forebygging
  • Få tilbakemelding fra markedet på produksjon og produkter
  • Bli kjent med andre markedsaktører
  • Bli en ressurs for beslutningstakere og programansvarlige

PRODUKTUTVIKLING

  • Forbindelser og nettverksbygging