USA-KRAV OM ALKOLÅS FRA 2026

Alkolås i bil, illustrasjonsfoto 2

Infrastrukturpakken som president Joe Biden nylig fikk vedtatt, inneholder krav til kjøretøyprodusenter om å installere teknologisystemer som kan stanse kjøring under påvirkning av rusgifter. Anslagsvis hver tredje trafikkdød i USA involverer promillekjøring. Innen EU er tilsvarende tall 25%, sier ETSC i en pressemelding.

Alkolås er i dag den eneste teknologien som er typegodkjent og fungerer effektivt for å stanse kjøring under påvirkning av alkohol. Ca 80% av alle promillekjørere er påvirket av enten alkohol, eller alkohol i kombinasjon med andre rusmidler eller medikamenter. Dagens teknologi vil således stanse 8 av 10 ruskjørere.

EU krever at alle nye kjøretøyer fra 6. juli 2022 skal ha en standardisert tilkoblingsmulighet for alkolås. Det nye kravet i USA går mye lenger enn noe annet land, idet kravet er at alkolåsteknologien skal installeres i alle nye kjøretøyer. EU-Kommisjonen, EC, har i 2020 gjennomført en utredning: «Prevention of driving under influence of alcohol and drugs». Denne utredningen inneholder forslag om tilsvarende tiltak som i USA, og vil komme opp til behandling i Rådet og Parlamentet i løpet av 2022/23«Det er nå på tide at Norge går videre med det Stortinget vedtok i 2015 og 2018, og innfører alkolåskrav i alle kjøretøyer som driver transport mot betaling. Dermed vil Norge ha sikret sin lederposisjon internasjonalt i kampen mot ruskjøring», sier Bjarne Eikefjord, Norges representant i CLC, leder av Frihet Fra Trafikkrus, og deltaker i EU-Kommisjonens ekspertgruppe for EC-utredningen om å stanse promillekjøring.