Alkolåsforum Norge

Alkolåsforum Norge –

ble etablert tirsdag 23. august med deltakelse fra Yrkestrafikkforbundet, NLF, Fartskriver, Norsk Transportarbeiderforbund og FFT. Forumet er åpent for alle interessenter for alkolås.

Alkolåsforum Norge vil være et møtested mellom virksomheter og interessenter som arbeider for implementering av alkolås nasjonalt og internasjonalt som trafikksikkerhetstiltak. Formålet med å etablere et forum for alkolås i Norge, er å kunne bidra med innspill til det internasjonale arbeidet som pågår i EU, og derigjennom yte viktige bidrag til det som måtte bli EU/EØS’s politikk i forhold til alkolås i kommersielle kjøretøyer.

Programmet fra ETSC (European Traffic Safety Council) som også er EUs erklærte og vedtatte politikk, for 2010 – 2020, er at innen utgangen av 2012 skal det utarbeides standarder, policy, retningslinjer og beslutningsgrunnlag for bruk av alkolås i fyllekjøringsprogrammer (alkolås som alternativ til førerkortbeslag ved fyllekjøring) pålagt bruk av alkolås i alle kommersielle kjøretøyer (busser, lastebiler, tjenestebiler, taxi m.m.) fra 2015, og alkolås som standard sikkerhetsutstyr i alle kjøretøyer fra 2020+.

Viktig at Norges stemme blir hørt.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har flere ganger etterlyst initiativ fra norsk næringsliv og forvaltning til deltakelse på europeisk og internasjonalt nivå. I Aftenposten 4. mars 2011 uttaler Støre at det er Regjeringens klare mål at Norge bruker de mulighetene som finnes for å delta internasjonalt. Alkolåsforum Norge bør kunne spille en rolle i forhold til norske beslutningstakere vedrørende implementering og bruk av alkolås som trafikksikkerhetsmiddel. Alkolåsforum Norge vil også kunne bidra med innspill til norske myndigheter, og bidra til å spre informasjon om det internasjonale arbeidet med alkolås ut til en lang rekke målgrupper og interessenter.

Internasjonalt standardiseringsarbeid for alkolås.

Norges representant i CENELEC BTTF 116-2 (CLC), som utvikler standarder for alkolås, orienterte om arbeidet i CLC i fortid, nåtid og videre i forhold til standarder og EU-policy.

Standardisering er tillagt europeisk mandat og er ivaretatt av Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komite på nasjonalt nivå i Norge

Erfaringene fra 5 år i CLCs arbeid med alkolåsstandarder, viser at Norge blir lyttet til.