Stortinget vil ha alkolås i busser og taxi

Stortinget vedtok 2. juni 2015 enstemmig å be Regjeringen legge fram forslag om innføring av alkolås for busser og taxi i Norge. Norge blir dermed 3. land innen EU/EØS etter Frankrike og Finland, som innfører alkolås i personbefordringskjøretøyer. EU’s utkast til alkolåsdirektiv, bygger i stor utstrekning på underlagsdokumentene utarbeidet av CENELECs alkolåskomite, hvor den norske fagkomiteen for alkolås, NEK/NK Alkolås for motorkjøretøyer, har spilt en viktig rolle. Blant annet ved å få gjennomslag for «Den Norske Modellen» både når det gjelder faglig-politisk avtaleverk, bevisst alkoholpolicy, og handlingsplan for oppfølging i virkesomheter som innfører alkolås som kvalitetssikringsverktøy.

«Dette er et stort gjennombrudd, både i Norge og internasjonalt, for den skandinaviske måten å tenke forebyggende sikkerhet,» sier Bjarne Eikefjord, leder av FFT og den norske fagkomiteen for alkolås, NEK/NK Alkolås for motorkjøretøyer.

Mer om alkolås i Norge og internasjonalt er å finne på:

 www.rusfritrafikk.no