Promillegrenser og alkolås berger menneskeliv.

Promillegrensene innen EU varierer fra 0 til 0,8. for private bilførere. Innen EU står alkoholrelaterte ulykker for omtrent tredjeparten av alle trafikkdødsfall som totalt krever 36.000 menneskeliv i året. I tillegg skades hvert år rundt 3 millioner mennesker. Trafikkulykker er hoveddødsårsaken til EU-borgere under 50 år. For “utenforlandene” foreligger ikke detaljert statistikk, men det er grunn til å tro at de følger omtrent samme mønster som EU-landene. Trafikkulykkene koster hvert år det enkelte land i Europa enorme summer. En harmonisering av promillegrensene til 0,2 ville alene spart mange menneskeliv.

I EUs 4th Road Safety Action Programme 2010-2020 er målsettingen å få fram et direktiv for alkolås for kommersielle kjøretøyer fra 2015 og for alle kjøretøyer etter 2020. Innføring av alkolås ville dramatisk redusert både ulykker, dødsfall og samfunnskostnader både innen EU og i “utenforlandene”.