Promillegrense 0,2 og alkolås vil redusere båtulykker

Brev til Hareide

ÅPENT BREV TIL

KNUT ARILD HAREIDE

Dagens promillegrense på 0,8 for båter er en anakronisme fra tiden da snekkene tøffet rundt med to pilsner i snor på slep, som det heter i en berømt sang. I dag er båtene flere, motorene kraftigere, teknologien mer krevende, ulykkene flere og dødstallene langt høyere.

 Siste tiåret har nærmere 400 mennesker mistet livet i fritidsbåtulykker. Hver femte av disse ble drept da båten gikk på grunn eller kolliderte. 5 av 6 båtførere var ruspåvirket, med gjennomsnittspromille på 1,4. Ulykkene har tre kjennetegn: Høy fart, ruspåvirkning og tussmørke. (Tidsskriftet, Den Norske Legeforening, 08.07.2019)

Promillegrensen for båt med lengde under 15 meter er 0,8 – fire ganger høyere enn for bil. Ved promille på 0,8 viser mer enn 94 % av publiserte studier betydelig svekkelse av kjøreferdigheter. Erfaringene fra veitrafikk viser at reduksjon av promillegrensen til 0,2 gir færre personskader og dødsulykker. Flere utredninger anbefaler promillegrense på 0,2 for fritidsbåter, for å redusere ulykker og redde flere liv, uten at dette er gjennomført.

Årets båtferiesesong står for døren med langt flere deltakere enn tidligere. Også i år vil mange mennesker miste livet på sjøen forårsaket av kombinasjonen alkohol, høy fart og båter med kraftige motorer, som krever årvåkenhet og fulle kjøreferdigheter fra båtførerne.

Vi ber derfor samferdselsminister Knut Arild Hareide om å innføre prøveordning med promillegrense 0,2 for årets båtsesong og sikre at færre blir drept i rusrelaterte ulykker.

Vi vil også be Hareide legge fram forslag om å innføre alkolåskrav i fritidsbåter som kan gå fortere enn 20 knop. Alkolås har vist seg å være beste middel til å stanse trafikkrus, og EU-Kommisjonen vurderer nå utvidet bruk av alkolås for å motvirke promillekjøring.