Politiet slår alarm om ruskjøring !

Første halvår 2012 er ca. 5.000 stanset for ruskjøring. Dette er en økning på 6-7%, sier fungerende UP-sjef Ole Høiby, som overfor NRK nå slår alarm om utviklingen. Ruskjørerne truer også sikkerheten til andre trafikanter. Innføring av alkolås kan stanse 8 av 10 rusførere.

Politiets tall viser bare toppen av isfjellet. Forskning viser at daglig foretas ca.70.000 kjøreturer med ulovlig promille eller rus. En tredjedel av alle drepte sjåfører i Norge er påvirket av alkohol. I eneulykker er andelen rusede 60%. Hele 66% av trafikkdrepte sjåfører med ruspåvirkning var under 30 år, viser studier fremlagt av Folkehelseinstituttet. Unge promilleførere har en dødsrisiko som er 900 ganger høyere sammenlignet med en erfaren sjåfør uten promille. For ungdom mellom 18 og 25 år, er fyllekjøring hovedårsakene til trafikkdødsfall. Ulykker forårsaket av rusa bilførere, utgjør omtrent 1,1 milliarder årlig i direkte kostnader.

Dette er de dystre statistikkene som burde få norske politikere til å reagere. For det er mulig å stanse ruskjørerne. EU-parlamentet vedtok i september 2011 å utarbeide et direktiv som påbyr alkolås i kommersielle kjøretøyer etter 2015 og i alle kjøretøyer etter 2020. Finland og Frankrike har innført krav om alkolås i skolebusser. Sverige har nå rundt 80.000 kjøretøyer med alkolås. USA og Canada arbeider med lovgivning som innebærer alkolåskrav overfor store grupper. I Norge har flere transportselskaper innført alkolås på frivillig basis. Ikke fordi norske samferdselsmyndigheter går foran for å øke trafikksikkerheten, men fordi internasjonale kunder krever det.

Enkelte fylkeskommuner krever nå alkolås i skolebusser – sist Østfold i anbudskonkurransen som ble utlyst for kort tid tilbake, med støtte fra den norske fagkomiteen. Det er på tide at politikerne i Norge nå følger opp internasjonale tiltak mot fyllekjøring på veiene.

Stortingsrepresentant Susanne Bratli (AP, Transportkomiteen i Stortinget) mener at unge med ferske førerkort, og kommersielle kjøretøyer burde få krav om alkolås. Disse to tiltakene alene ville årlig kunnet spare flere titalls menneskeliv i trafikken. Det er på tide at alkolåskravet for alvor kommer på den politiske agendaen også i Norge, selv om FrP er sterkt imot. For tallenes tale er klar:

Nærmere 60 norske menneskeliv kan berges årlig – hvis norske politikere vil innføre lovgivning for å ta i bruk tilgjengelig alkolåsteknologi.

Alkolås kan stanse rusrelaterte trafikkulykker – når politikerne bestemmer seg for det !

Kontaktpersoner:

Bjarne Eikefjord, tlf. 906 10 775