Oslo Kommune innfører alkolås i tjenestekjøretøyer.

Bymiljøetaten (BYM) i Oslo Kommune skal installere alkolås i alle nåværende store kjøretøy og maskiner, fordelt på traktorer, lastebiler, hjullastere, løypeprepareringsmaskiner, bakkeprepareringsmaskiner og is-prepareringsmaskiner. I første omgang være behov for å installere alkolås i ca. 80-90 kjøretøy og maskiner. I fremtiden vil alkolåskravet gjelde alle kjøretøyer, sier Johnny Sandem, prosjektleder i Bymiljøetaten. Entreprisen er lagt ut på DOFFIN, med anbudsfrist 22. februar 2013

– Det er gledelig at Oslo Kommune ved Bymiljøetaten, som første kommune i Norge, nå følger opp kravet om alkolås i offentlige kjøretøyer, slik det er nedfelt i resolusjonen i Nordisk Råd fra 1. november 2012-

sier Bjarne Eikefjord, leder av FFT og leder av den norske fagkomiteen for alkolås. Komiteen representerer Norge i arbeidet innen CENELEC og EU med standarder, retningslinjer og policy for bruk av alkolås på bredere basis i form av et EU-direktiv.

Kommuner og fylkeskommuner kan som transportkunde kreve alkolås i kjøretøyer som utfører offentlige oppdrag, eller som trenger offentlig løyve. Oslo Kommune har her tatt et viktig skritt i retning til å bidra til å sikre økt trafikkvalitet og bedre arbeidsmiljø.