Oslo Havn får alkolås i tjenestekjøretøyer

Oslo Havn har besluttet å installere alkolås i alle kjøretøy med bakgrunn i å kvalitetssikre alle transporter i foretaket. Anbud ble sendt ut i juni 2012. Fartskriver AS fått tilslaget om å installere alkolåser i over 30

kjøretøy som tjenestebiler, lastebiler og diverse maskiner.

Dette melder TransportmagasiOslo Havn KF valgte å installere alkolåser i sine kjøretøy som en del av sin internkontroll og HMS, som et forebyggende tiltak.

En alkolås benyttes til å avlegge en utåndingsprøve som analyseres og åpner kjøretøyets startsperre slik at sjåføren kan starte. Alkolåsen er innstilt på promillegrensen på 0,2, men vil varsle dersom man overstiger 0,12. Ved tilfelle av promille på over 0,2 blir kjøretøyet sperret for start i 20 minutter.

Alkolåsen vil måtte kalibreres årlig og varsler selv når tiden er inne for dette, dette for å sikre presisjon og kvalitet.

Fartskriver AS sitt tilbud ble foretrukket med bakgrunn i bl.a. brukeropplevelse og servicegrad. Selskapet har levert alkolås til bl.a. Statens Vegvesen sine kjøretøy siden 2008.