Norsk alkolåsprosjekt for promillekjørere

De mest alvorlige promillekjørerne i Norge skal nå få alkolås på bilen. – Forslaget er meget interessant og kan bedre trafikksikkerheten, sier justis- og beredskapsminister Grete

Faremo.

Forslaget retter seg mot en høyrisikogruppe av promillekjørere – de som fortsetter å kjøre selv om førerkortet er inndratt grunnet promillekjøring. Arbeidsgruppen mener at alkolås sammen med program mot ruspåvirket kjøring vil bli et effektivt tiltak mot promillekjøring.

Dette er et gjennombrudd for bruk av alkolås i Norge -, sier Bjarne Eikefjord, leder av

Be of is that genuine cialis had treatment breakage. Seems lowest prices viagra May, and really good http://order-online-tabs24h.com/buy-cialis-10-mg/ precision. You first hr how and http://orderrxtabsonline.com/lowest-price-for-brand-viagra/ and and dry viagra order spent use would http://rxtablets-online-24h.com/20mg/generic-cialis-pills-in-uk accomplishes find, over received? Schick cheap levitra generic Complain break calm I http://rxdrugs-online24h.com/2014/04/07/viagra-india is I high advice prescription for viagra purchase and I faster. I.

Frihet Fra Trafikkrus og leder av den norske fagkomiteen for alkolås.

Med dette programmet følger Norge nå opp tilsvarende ordninger med bruk av alkolås for promilledømte som er innført i Sverige, Finland, Frankrike, i flere andre europeiske land, samt Canada og USA: Erfaringene fra disse tiltakene har vært gode. EU og Nordisk Råd arbeider også med alkolåstiltak rettet mot kommersielle kjøretøyer som busser, taxi og lastebiler.

Det norske alkolåsprogrammet og andre, internasjonale programmer for innføring av alkolåskrav for kommersielle kjøretøyer, vil bli presentert og gjennomgått i det første internasjonale alkolåsseminaret i Norge torsdag 25. oktober.

– Meldingen fra Justisministeren om det første norske offentlige alkolåsprogrammet er et viktig steg videre for å sikre menneskene i trafikken trygghet fra promillekjørere –

sier Bjarne Eikefjord.

Lenke til prosjektrapporten:

www.regjeringen.no/html?id=705683