Nordisk Råd: Alkolås for yrkessjåfører og lavere promillegrenser.

Nordisk Råd 64. sesjon har 1. november 2012, vedtatt å:

  • innføre alkolås for yrkessjåfører i de nordiske land, Færøyene, Grønland og Åland
  • innføre alkolås for personer som er dømt for promillekjøring
  • utrede en innføring av alkolås i alle typer kjøretøyer som et alkoholpolitisk tiltak
  • utrede alkolåskrav for båtførere

Vedtaket innebærer at Norge og de andre nordiske land må starte en prosess for obligatorisk alkolås i kommersielle kjøretøyer. EU-parlamentet vedtok i fjor høst å be om et EU-direktiv for alkolås i kommersielle kjøretøyer innen EU/EØS-området. Alkolåskravene vil ha direkte betydning for ca. 400.000 yrkessjåfører i Norge. Nordisk Råd vedtar samtidig felles promillegrenser på 0,2 for alle kjøretøyer samt båter i de nordiske land.

Fremtidsrettet vedtak fra Nordisk Råd.

«Det har lenge vært økende interesse for alkolås i kommersielle kjøretøyer, og Nordisk Råd har her gjort et meget godt vedtak som peker framover mot en rusfri trafikk»

sier Bjarne Eikefjord, leder av Frihet Fra Trafikkrus og den norske fagkomiteen for alkolås, NEK/NK «Alkolås for motorkjøretøyer». Fagkomiteen er Norges representant i arbeidet med standarder, retningslinjer og grunnlag for EU-direktiv om alkolås i kommersielle kjøretøyer.

Østfold Fylkeskommune har besluttet at skolebarn fra 1. juli 2013 skal kjøres i busser med alkolås, basert på EU/EØS-standarden. Dette er første offentlige norske alkolåsprosjekt for personkjøretøyer basert på de nye internasjonale standarder for alkolås.

Ulykkesbildet med alkoholrelaterte trafikkulykker med fatal utgang, er forholdsvis likt i Norge og øvrige europeiske land. Flere transportselskaper har, eller er i ferd med å innføre alkolås, av hensyn både til sine ansatte og til passasjerer og transportkunder.

«Vedtaket i Nordisk Råd 1. november vil være en mektig stimulans for økt bruk av alkolås, og samtidig et pålegg til norske politikere og veimyndigheter til å følge opp det internasjonale arbeidet med alkolås, hvor Norge så langt danner baktroppen»,

sier Eikefjord, som i snart 7 år har representert Norge i EU/CENELEC-komiteen som arbeider med standarder, retningslinjer og policy for alkolås innen EU/EØS – området.