INTERNATIONAL ALCOHOL INTERLOCK SYMPOSIUM 2023:

Oslo møtested for rusfri trafikk

120 deltakere fra 25 land og 5 kontinenter møttes i Oslo 17. til 19. september 2023 for å dele informasjon, kunnskap, nyheter og tiltak for rusfri kjøring

Det 17. International Alcohol Interlock Symposium, samlet i september 2023 rundt 120 deltakere fra 25 land og 5 kontinenter på «The HUB» i Oslo. I tillegg til Europa og Nord Amerika, var blant annet China, Japan, Australia, Armenia, Slovenia, Chile og Nigeria representert. Symposiet var et samarbeid mellom AIS, (Alcohol Interlock Symposium), TIRF (Traffic Injury Research Foundation, ETSC (European Traffic Safety Council), og Norges Alkolåskomite, NEK/NK.

International Alcohol Interlock Symposium, AIS, er et globalt forum og møtested for eksperter, politikere, organisasjoner og virksomheter. Formålet er å legge fram og gjennomgå forskning, erfaringsutveksling og bygge partnerskap på tvers av fagprofesjoner i arbeidet for en rusfri trafikk. Deltakerne i Oslo fikk tilgang til den nyeste forskning og utvikling innen teknologi, politikk og innsats for å motvirke ruskjøring, som står for omtrent fjerdeparten av alle trafikkdødsfall.

Symposiet ble åpnet av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Deretter fulgte en rekke innledere over temaer som:

 • An International Perspective on Impaired Driving:            VIAS Institute,
 • Impaired Driving Prevention Strategies:                 Norges Alkolåskomite,
 • New Approach to Alcohol Interlock Installation in Norway:         NLF
 • Encouraging Alcohol Interlock Installatation:         Alås og Volvo Machines,
 • Ignition Interlock Programs around the World:     TIRF,
 • New Perspectives in adressing DUI (Driving under influence) in Ireland: 

Medical Bureau of Road Safety, Dublin

 • Impaired Driving Solutions, USA:                Jim Esperbacher
 • Electro-Chemical Sensors:                            Dr. Walter King
 • Cannabis Impaired Driving:                         TIRF
 • Drug Testing Technology:                             SDS og Dräger
 • Future of Alcohol Interlocks in the EU:        ETSC og CENELECs alkolåskomite

Dagen ble avsluttet med en mottakelse av varaordfører Abdullah Alsabegh i Oslo Rådhus

Dag 2 fikk deltakerne dette programmet:

 • Alcohol Interlocks in the Netherlands:        Dr. Martine Blom
 • Alcohol Interlocks in Norway:                     LO, NORLOG, Norwegian Electrotechnical                                                            Committee, (NEK)
 • Drink Driving in the EU and Alcohol Interlock Programmes:         ETSC
 • EU Legislative developments in the fight against dring driving:  ETSC
 • Alcohol Interlocks – how do the work in practice?                        ACS
 • Alcohol Interlocks in Austria:                       Austrian Road Safety Board (Kfv)
 • Alcohol Interlocks in Belgium:                     Belgian Federal Public Service for  

                                                                       Mobility and Transport