Alkolås for alle unge med nye førerkort?

Alkolås for alle unge med nye førerkort ?

 

Dødstallene i trafikken har gått jevnt nedover siden 1970, men ikke for unge menn. Høy fart, risikokjøring og fyllekjøring tar fortsatt mange unge liv hvert år. Forebyggende tiltak og informasjonskampanjer ser ikke ut til å virke. I hver 25. bil på veien sitter det en ung mannlig sjåfør. Men han er innblandet i hver femte dødsulykke. Over 60% av alle sjåfører under 30 år som drepes i trafikken i såkalte “singelulykker” hvor ingen andre biler er involvert, er påvirket av alkohol, viser en fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.

 

Nå mener trafikksikkerhetseksperter at myndighetene må ta drastiske virkemidler i bruk om man ønsker å redusere døden for unge på veiene. Fartssperre, kjøreadferdsregistrator og alkolås nevnes som aktuelle virkemidler mot ungdomstrafikkdød.

 

I 2009 fikk samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa overlevert en rekke forslag for å stanse trafikkulykker. Deriblant et forslag om alkolåskrav for unge sjåfører. Det vil si at «ferske førerkort» kun skulle være gyldige for biler med alkolås montert. Bare dette tiltaket alene ville kunne berge rundt tredjeparten av alle unge mellom 18 og 22 år som mister livet i trafikkulykker. Siden 2009 har lite skjedd.

 

Innen EU arbeides det med programmer og prosjekter for alkolåskrav for kommersielle kjøretøyer, for fyllekjørere, og etter 2020 for alle kjøretøyer.

 

Det er derfor på tide at samferdselsministeren «tørker støvet» av dette forslaget og er villig til å ta i bruk virkemidler som virkelige monner i kampen mot ungdomstrafikkdøden på veiene.

 

Vi har ingen flere barn, søsken eller venner å miste.

 

Alkolås berger liv og sikrer Frihet Fra Trafikkrus!

 

Orginalt dokument: Alkolås for unge med nye førerkort.