Frankrike og Finland innfører alkolåskrav

Fra 1. august 2011 lovfestet Finland påbud om alkolås i alle busser og taxier som brukes til kjøring av skolebarn, eller annen offentlig personbefordring. Alkolåskravet omfatter nærmere 10.000 kjøretøyer. Frankrike har vedtatt en lov som påbyr at samtlige kjøretøyer, ca. 70.000, som brukes til kjøring av skolebarn, skal være utstyrt med alkolås senest 1. januar 2013.

Hver dag sendes titusener av norske skolebarn med buss og taxi til og fra skolen. Årlig tas noen skolebussjåfører for fyllekjøring. Ikke mange, men nok til at både deres egne passasjerer og andre trafikanter utsettes for betydelig risiko og trussel mot liv, helse og trygghet. En risiko som kommuner og fylkeskommuner kan fjerne ved å følge eksemplet fra Finland og Frankrike og kreve alkolås i alle kjøretøyer som brukes til å kjøre skolebarn.

Ikke fordi noen tror at skolebussjåfører er spesielt utsatt for promillekjøring, men fordi foreldrene har krav på absolutte garantier for at deres kjære barn ikke casino online skal bli utsatt for promillesjåfører.

I sitt 4. Road Safety Action Program 2010 – 2020 har European Transport Safety Council (ETSC) slått fast at innen 2012 skal universelle standarder og regelverk for alkolåsbruk være klare. I 2015 skal EU innføre krav om alkolås i kommersielle kjøretøyer, et krav som fra 2020 skal utvides til å gjelde alle kjøretøyer. Men i enkelte typer kjøretøyer som skolebusser bør dette gjøres før kravet kommer, mener ETSC.

Finland og Frankrike har lovfestet alkolås i alle skolebusser eller andre kjøretøyer som brukes til personbefordring på oppdrag fra offentlige myndigheter. Andre europeiske land er i ferd med å gjøre det samme. Skolemyndighetene har et tungt ansvar for skolebarnas sikkerhet – også på veien til og fra skolen.

“Frihet Fra Trafikkrus” utfordrer kunnskapsminister Kristin Halvorsen til å følge opp norske skolebarns sikkerhet ved å kreve alkolås i alle skolebusser og annen skoleskysstransport – før en alvorlig ulykke med alkohol involvert inntreffer.

Dette kan for eksempel når konsesjoner og kontrakter fornyes.

Vi har ingen flere barn, foreldre, søsken eller venner å miste.

Vi krever:

 

Frihet Fra Ruskjørere med alkolås i skolebusser!

 

Her finner du orginal dokumentet:

FrihetFraRuskjorere_Finland_og_Frankrike_krever_alkolas_i_skolebusser