Frankrike krever alkomålere i biler

Fra 1. juli 2012 påbyr Frankrike at alle biler skal ha alkomålere. Bøter vanker for dem som ikke har alkomålere i bilen, selv om de skulle være aldri så edrue. Tiltaket inngår i Frankrikes satsing for rusfri trafikk. 3970 mennesker omkom på franske veier i fjor. 31 prosent av trafikkdødsfallene i Frankrike er forårsaket av fyllekjøring. Nå vil franske myndigheter komme fyllekjøringen til livs. Nye franske busser har siden januar 2010 blitt utstyrt med alkolås. Innen skoleåret starter i 2015, skal også gamle busser i Frankrike ha alkolås.

Tiltakene med alkomålere og alkolås i Frankrike er i samsvar med EUs 4. Road Safety Action Programme. EU har for lengst innført standarder for alkolås som er inntatt i flere lands lovgivning. Med “European Parliament resolution of 27. September 2011 on European road safety 2011-2020 (2010/2235(INI),” pkt. 73:

“Recommends that fitting of alcolocks – with a small, scientifically-based range of tolerance for measurement – to all new types of commercial passenger and goods transport vehicles be made compulsory; calls on the Commission to prepare by 2013 a proposal for a Directive for the fitting of alcolocks, including the relevant specifications for its technical implementation.”

er alkolås satt på den politiske dagsorden I EU. Arbeidet med direktivet skal utføres av EU-kommisjonen, og det er forventet at direktivet kan bli vedtatt en gang etter 2015. Gjennom EØS-avtalen vil direktivet om alkolås i kommersielle kjøretøyer (busser, online casino lastebiler, taxi og tjenestebiler) bli gjort gjeldende også for Norge. Mellom 2000 og 3000 alkolås er i dag i bruk i norske kjøretøyer, uten at norske myndigheter har stilt krav til låsene, hvordan de brukes, eller tilpasset norsk lovgivning og forskrifter til alkolåsbruk.

Norske samferdselsmyndigheter har så langt vist liten om noen interesse for å delta i arbeidet med alkolås innen EU, et arbeid som har pågått i flere år.

“Frihet Fra Trafikkrus” utfordrer samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa til å følge opp arbeidet med alkolås for kommersielle kjøretøyer i Norge og EU.

Vi krever:

Frihet Fra Ruskjørere, bruk alkolås !