Finland lovfester alkolås.

Finland har innført lovpåbud om alkolås i skolebusser. I tillegg arbeides det med alkolås som alternativ til førerkortinndragning ved fyllekjøring, her presentert av Marita Loytty fra finse Trafi:

TRAFI – Marita Loytty, 14.03.2012