EU-utredning: Alkolås i alle biler for å stanse promillekjøring

3 panelet, utsnitt

FFT ble i januar 2020 engasjert i:

Prevention of driving under the influence of alcohol and drugs.

På oppdrag fra, og finansiert av EU-Kommisjonen, skal ECORYS gjennomføre en studie som skal se på ulike måter å forhindre kjøring under påvirkning av alkohol og medikamenter/narkotiske stoffer. Studien skal være gjennomført innen utgangen av 2020. FFT er eneste organisasjon utenfor EU i prosjektet.

Mer på: http://rusfritrafikk.no/prosjekt-alkolas/