EU parlamentet vedtar handlingsprogram.

EU-parlamentet vedtok høsten 2011 et nytt handlingsprogram for trafikksikkerhet gjeldende fram til 2020. Kravet er at antallet dødsfall på europeiske veier skal halveres i programperioden.

Her er hele programmet:

EUs 4th Road Safety Action Programme 2010-2020.