21.04.2019: EU Parlamentet lovgivning for alkolås

16.04.2019, EU-Parlamentet, pressemelding

EU-Parlamentet har enstemmig vedtatt innstillingen fra EU-Kommisjonen til «Mobility Package» med nye sikkerhetskrav for kjøretøyer.

Vedtaket innebærer at CENELECs standardserie, EN 50436, skal legges til grunn der bruk av alkolås blir lovpålagt (legally regulated) i EU/EØS. Dette fremgår av det nye typegodkjenningsregulativet for kjøretøyer:

EN (EU)2018/858, som erstatter følgende forordninger (lover):

Regulations (EC) No 78/2009, (EC) No 79/2009 og (EC) No 661/2009 (typegodkjenningsloven).

I dokumentet fra Council of the European Union, CONCIL ST 7673, annex 2, side 73, kap. «Requirements regarding Driver and System Behaviour», henvises til CENELECs standardserie EN 50436. Det innebærer at kjøretøyer som er underlagt lovpålagt alkolåskrav, innen 2022 må oppfylle kravene i standarden

I den nye typegodkjenningsloven, (EU)2018/858, henvises en rekke steder til CENELECs standardserie, EN 50436. Eksempelvis side 6: Commission Report december 2016: «Saving lives: Boosting Car safety in the EU», og «The Staff Working Document» av 12.12.2016.

Et av de viktigste forskjellene fra norske forskrifter, er at alkolåslogg blir påbudt for all lovpålagt (legally regulated) bruk av alkolås innen EU/EØS, ref. EN 50436 del 1 kap. 4.7. 

Se pressemelding her:

http://rusfritrafikk.no/wp-content/uploads/2019/04/European-Parliament-Approval-16.04.2019.pdf