EU krever nulltoleranse for trafikkrus.

EU-parlamentets vedtok i september 2011 to hovedfokus mot trafikkrus:

  • Harmonisering av promillegrenser ned mot 0,2 for privatkjøretøyer og tilnærmet 0,0 for ferske sjåfører og yrkessjåfører.
  • Direktivutkast i 2013 om alkolåskrav i alle typer kommersielle kjøretøyer.

«Cross Border Enforcement Directive» fra november 2011 medfører at trafikklovbrudd fra i år forfølges uavhengig av i hvilket EU-land det skjer. EØS-avtalen sikrer at norske bilturister dermed vil bli etterforsket og straffet for trafikklovbrudd i et hvilket som helst EU-land.

Ruskjøring en av tre hovedårsaker til trafikkdød.

Hver dag dør 85 mennesker på veiene i EU, mellom fjerdeparten og tredjeparten i alkoholrelaterte ulykker. Antonio Avenso, direktør i ETSC, (European Traffic Safety Council) var forbilledlig klar om utfordringen EU står overfor videre fremover, da han slo fast at ruskjøring fortsatt var en av tre hovedårsaker til trafikkdød på europeiske veier, under ETSCs konferanse 24. april i år.

På konferansen la ETSC fram en ny rapport, «Drink Driving, towards Zero Tolerance». Den viser at det har vært en klar nedgang i antallet dødsulykker i flere land, noe som tilskrives EUs tredje trafikksikkerhetsprogram som virket fra 2001 til 2010. Likevel foregår 2% av all kjøring med ulovlig høy promille. I Norge har det vært liten prosentvis endring i forholdet mellom alkoholrelaterte dødsulykker og ulykker som har andre årsaker, og Norge henger etter i forholdet til det internasjonale alkolåsarbeidet innen EU.

Krav om innføring av alkolås regnes som tiltaket som raskest vil kunne stanse alkoholrelaterte trafikkdødsfall, og dermed kraftigst redusere trafikkdød. Finland og Frankrike har innført alkolåskrav i skolebusser. I Norge arbeider den norske fagkomiteen «Alkolås for motorkjøretøyer», opprettet i 2011 av Norsk Elektroteknisk Komite, med innspill til CENELEC og EU-kommisjonen for alkolåsarbeidet i EU, og bidrag til norsk alkolåspolitikk generelt.

Alkolås sikrer Frihet Fra Ruskjørere !

www.rusfritrafikk.no