EU krever nulltoleranse for trafikkrus – ETSC rapport 24.04.2012.

EU-parlamentets vedtok i september 2011 to hovedfokus mot trafikkrus:

  • Harmonisering av promillegrenser ned mot 0,2 for privatkjøretøyer og tilnærmet 0,0 for ferske sjåfører og yrkessjåfører.
  • Direktivutkast i 2013 om alkolåskrav i alle typer kommersielle kjøretøyer.

«Cross Border Enforcement Directive» fra november 2011 medfører at trafikklovbrudd fra i år forfølges uavhengig av i hvilket EU-land det skjer. EØS-avtalen sikrer at norske bilturister dermed vil bli etterforsket og straffet for trafikklovbrudd i et hvilket som helst EU-land.

Her finner du hele rapporten fra ETSC 24.04.2012:

Drink_Driving_Towards_Zero_Tolerance