ETSC med alkolåsseminar i Finland.

Som et ledd i kampanjen «Trykk og Edru Transport» arrangerte ETSC (European Traffic Safety Council) et seminar om alkolås i Helsinki. Seminaret går inn i EU’s kampanje for å halvere antall trafikkdødsfall innen 2010, og samlet deltakere fra Europa og Nord-Amerika.

Flere og flere land i Europa innfører lovgivning for bruk av alkolås som alternativ til førerkortinndragning for fyllekjørere. Alkolåsteknologien er også på full fart inn i transportkjøretøyer, foreløpig på frivillig basis. Transport- og busselskaper ser fordelen ved å kunne garantere kundene rusfri transport. Finland og Frankrike har innført alkolåskrav i skolebusser. EU-parlamentet har vedtatt å legge fram utkast til EU-direktiv om alkolås i kommersielle kjøretøyer i 2013.

Et EU-direktiv om alkolås i kommersielle kjøretøyer vil berøre rundt 400.000 yrkessjåfører i Norge. Foreløpig har noen transport- og busselskaper, dels på eget initiativ, og dels etter krav fra noen få fylker, begynt å innføre alkolås i lastebiler og skolebusser. Et offentlig prosjekt for alkolås som alternativ til førerkortinndragning ved fyllekjøring, er under utredning i Justisdepartementet.

Finland har på får år kommet i fremste rekke i Europa når det gjelder lovgivning for bruk av alkolås. Resultatet er en betydelig nedgang i rusrelaterte trafikkulykker, kunne finske samferdselsmyndigheter fortelle på alkolåsseminaret i Helsinki.

Norske myndigheter er foreløpig fraværende i utredningsarbeidet med alkolåsdirektiv i EU, til tross for at et alkolåsdirektiv vil innebære betydelige endringer i norsk veitrafikklov, kjøretøyforskrifter og arbeidsrett.

“Frihet Fra Trafikkrus” er en frivillig organisasjon som vil mobilisere folk flest til innsats for en rusfri trafikk, blant annet gjennom å innføre alkolåskrav i kjøretøyer.

«Frihet Fra Trafikkrus» utfordrer samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa til å følge opp arbeidet med alkolås for kommersielle kjøretøyer i Norge og EU.

Alkolås sikrer Frihet Fra Ruskjørere !

www.rusfritrafikk.no