Alkolåsmottakelse, CENELEC møte i Oslo, 03.-05.12.2013