Danmark følger alkolåsanbefaling fra Nordisk Råd.

I det danske Folketinget har Dansk Folkeparti har lagt fram forslag om å kreve alkolås i alle fabrikknye biler fra 1. januar 2015. Forslaget er en oppfølging av anbefalingen fra Nordisk Råds vedtak 1. november i år om å:

innføre alkolås for yrkessjåfører i de nordiske land, Færøyene, Grønland og Åland

  • innføre alkolås for personer som er dømt for promillekjøring
  • utrede en innføring av alkolås i alle typer kjøretøyer som et alkoholpolitisk tiltak
  • utrede alkolåskrav for båtførere

Dansk Folkeparti har med sitt forslag brakt saken opp på den politiske agendaen, og regjeringen kan bli pålagt å innføre lovpåbud om alkolås i alle kjøretøyer.

Et dansk lovpåbud om alkolås i alle kjøretøyer vil bety overgang fra ord til handling når det gjelder innføring av alkolås i EU, i Norden og i Norge,-

sier Bjarne Eikefjord, leder av Frihet Fra Trafikkrus og den norske fagkomiteen NEK/NK «Alkolås for motorkjøretøyer». Han peker på at alkolås i kjøretøyer vil sikre folk flest frihet fra risikoen å møte promillekjørere i trafikken.

Danmark kan bli første land som innfører lovpåbud om alkolås, hvis forslaget blir vedtatt. Grunnlaget er allerede forberedt. EU og CENELEC, hvor Norge har vært representert siden 2006, har utarbeidet europeiske standarder, policy og retningslinjer for bruk av alkolås i alle typer kjøretøyer. Dette arbeidet fikk bred presentasjon under det første internasjonale alkolåsseminaret i Norge 25. oktober i år. Seminaret samlet deltakere fra de nordiske land, Tyskland, Nederland, USA og Canada, og gav en bred innføring i erfaringene med bruk av alkolås i en rekke land.

Her er det danske forslaget:

Folketingsforslag om alkolas i alle danske biler