Alkolås i framgang 2013

EU-kommisjonen arbeider for alkolås i kommersielle kjøretøyer.

Workshop i Brüssel 1. juli 2013 brakte alkolåsarbeidet et stort sprang videre.

ICADTS-konferansen i Brisbane, Australia fulgte opp.

Norge: SVV vil vurdere utvidet bruk av alkolås.

2014 kan bli gjennombrudd for alkolås i Norge

 


Alkolås stanser trafikkrus !