Alkolåssymposium i Finland 9. september 2012

The International Alcohol Interlock Symposium foregår i Helsinki, Finland, fra 9. til 11. september 2012. Det kan bli et gjennombrudd i bruk av alkolås som forebyggende trafikksikkerhetsvirkemiddel. Hittil har fokuset internasjonalt hovedsaklig vært bruk av alkolås som tiltak overfor fyllekjørere. Nå har flere europeiske land som Finland og Frankrike innført krav om alkolås i personbefordringskjøretøyer. EU-parlamentet vedtok i fjor høst en resolusjon som ber EU-kommisjonen i 2013 legge fram utkast til et EU-direktiv om alkolås i alle kjøretøyer. Dette kommer til å bli et hovedtema ved det internasjonale alkolåssymposiet i Finland.

Symposiet vil spesielt vektlegge hvordan alkolås kan brukes som trafikksikkerhetsvirkemiddel med erfaringene fra Finland, Frankrike og Skandiavia som grunnlag. Dernest vil symposiet ta opp nye teknologiske fremskritt som gjør alkolås både langt enklere å bruke, og samtidig sikrer høyere brukssikkerhet.

Symposiet i Finland kan dermed bli et avgjørende gjennombrudd for alkolås som virkemiddel til å sikre alle mennesker deres rett til en rusfri trafikk.

Les mer om symposiet her:

Internasjonalt Alkolåssymposium, Finland sept. 2012