Alkolåskrav i Danmark støttes av 70% !

En meningsmåling som A&B analyse har foretatt for Alltinget.dk. viser at hele 70,3% støtter lovforslaget i Folketinget om alkolåskrav i alle nye danske kjøretøyer etter 2015.

«Denne massive støtten er et sterkt signal om at danskene nå ønsker å stanse trafikkrus med tilgjengelig teknologi»

sier Bjarne Eikefjord, leder av Frihet Fra Trafikkrus og Norges alkolåskomite.

Jesper Sølund, dokumentasjonssjef i Rådet for Siker Trafik i Danmark er enig:

”Erfaringerne viser, at alkolås er en rigtig fornuftig løsning. Hvis man vil have den i alle nye biler, så vil den på sigt være i alle biler, og det vil betyde, at vi kommer problemet med spritkørsel til livs.”

Motstanderne av alkolås i Danmark forsøker å vise til EU, men EU arbeider med direktiv for alkolåskrav, først i kommersielle kjøretøyer. Den norske fagkomiteen for alkolås arbeider inn mot CENELEC/EU for å ivareta norske interesser i dette arbeidet, som ble bredt presentert på det internasjonale alkolåsseminaret i Oslo 25. oktober.

Ca. 70% av ruskjørerne i Norge er påvirket av alkohol alene eller i kombinasjon med andre rusmidler/medikamenter. (DRUID-rapporten fig3) Flere transportselskaper har, eller er i ferd med å innføre alkolås, av hensyn til sine ansatte, til passasjerer og til transportkunder. I Østfold Fylke vil skolebarna fra 1.7.2013 bli kjørt i busser med alkolås.

Vil norske politikere følge Danmarks eksempel i valgåret 2013?