Alkolåshøring i EU-Parlamentet.

01.06.2015 

Onsdag 3. juni kl. 11.00 det invitert til konferanse/høring i EU-Parlamentet i Brüssel om det videre arbeidet med alkolåsdirektiv. 5 hovedinnledere er invitert, deriblant Bjarne Eikefjord fra Norge. Han er leder av den norske fagkomiteen for alkolås, og leder av Frihet Fra Trafikkrus.

Alkolåsinnføring på bred basis vil avhenge av internasjonale retningslinjer gjennom EU for å kunne gjennomføres.  EU-Parlamentet vedtok i 2011 en resolusjon som påla EU-Kommisjonen å legge fram utkast til direktiv om alkolås i kommersielle kjøretøyer. CENELECs alkolåskomite, BTTF 116-2 Alcohol Interlocks, har siden 2004 utarbeidet standarder for teknolgi- og funksjonalitetskrav, datasikkerhet, og retningslinjer for myndigheter, transportselskaper, virksomheter og brukere av alkolås. Samtlige av disse inngår som basis for EU-Kommisjonens sluttrapport og innstilling om alkolåsdirektiv. Norge har vært representert i dette arbeidet siden 2006, og siden 2011 gjennom den norske fagkomiteen for alkolås, NEK/NK Alkolås for motorkjøretøyer.

Norges innspill har fokusert på funksjonsdyktighet under alle temperaturforhold, faglig-politisk avtaleverk, forebyggende alkoholpolicy og handlingsplan for oppfølging av eventuelle alkoholproblemer alkolåsbruken måtte avdekke. Den norske modellen på disse områdene har vakt betydelig interesse internasjonalt, og er grunnen til at Norge, som ikke er medlem i EU, likevel er invitert til alkolåskonferansen/høringen i EU-Parlamentet 3. juni.

Vedlagt følger til orientering invitasjon og program for konferansen/høringen om alkolås i EU-Parlamentet 3. juni kl. 11.00 – 14.00.

ECR-ALCOHOL-PROG-V1, 03.06.2015

ECR-ALCOHOL-POST-V2, 03.06.2015