Alkolås sikrer Frihet Fra Trafikkrus.

Alkolås som virkemiddel for rusfri trafikk har i 2013 nådd nye milepæler. EU-Kommisjonen har på oppdrag fra EU-Parlamentet gjennomført et forskningsprosjekt som grunnlag for EUs videre arbeid med direktiv for alkolås i kommersielle kjøretøyer. Gjennom den norske fagkomiteen «Alkolås for motorkjøretøyer» og CENELEC, har FFT gitt innspill til dette arbeidet. I 2014 vil innstilling i saken komme til EU-parlamentet.

CENELEC-komiteen, «Alcohol Interlocks for Motor Vehicles» har i 10 år utarbeidet teknologikrav, standarder, retningslinjer og policy-grunnlag for bred bruk av alkolås som effektivt virkemiddel mot trafikkrus. Sakspapirene til EU-Kommisjonens alkolåsworkshop i Brüssel 1. juli i år viste at disse dokumentene vil utgjøre en viktig del av plattformen for et EU-direktiv om alkolås.

Norges viktigste bidrag vil være å sikre yrkesbrukere av alkolås faglig-politiske rettigheter, forebyggende alkoholprogrammer og høy personsikkerhet i transportfirmaer som tar i bruk alkolås. Enten det skjer på frivillig basis, eller fordi kunder eller offentlige krav pålegger alkolåsbruk. På CENELEC-komiteens første møte i Oslo i desember, ble det gjennomslag for å utarbeide retningslinjer hvor viktige elementer fra den norske AKAN-modellen vil inngå.

Denne norske modellen for forebyggende alkolåsbruk i transportvirksomheter, høstet stor internasjonal interesse da den av FFTs leder ble presentert på ICADTS-konferansen i Brisbane, Australia, i august. En rapport og innstilling til internasjonale retningslinjer om forebyggende rusarbeid i virksomheter som bruker alkolås, skal etter planen legges fram på neste ICADTS-konferanse i Brasil i oktober 2016.

«Utspillet fra vegdirektør Terje Moe Gustavsens om at Vegdirektoratet vil innta en mer offensiv holdning til bruk av alkolås som trafikksikkerhetsvirkemiddel, er derfor en gledelig melding å få på tampen av et år i alkolåsarbeidets tegn»

sier Bjarne Eikefjord, leder av FFT, leder av den norske alkolåskomiteen, og Norges mangeårige representant i CENELEC. Og minner om Trafikkens Menneskerettigheter:

«Enhver har rett til å ferdes i trafikken med frihet fra medtrafikanter påvirket av alkohol, rusmidler eller medikamenter».

 

Godt Nytt År med Frihet Fra Trafikkrus