Alkolås på flybussene i Trondheim

Sjåfører må blåse.

12. juni 2015

Samtlige 14 flybusser hos Unibuss i Trondheim har nå montert alkolås. Hver gang motoren skal startes, må sjåføren blåse i apparatet. Har sjåføren alkohol i utåndingsluften, starter ikke motoren, skriver Adresseavisen. – Etter en uheldig episode på Sørlandet i vinter der en sjåfør ble tatt for fyllekjøring, ble det bestemt å installere alkolås i alle bussene, sier drifts- og markedssjef Trond Thorsø Skullerud i Unibuss Ekspress Trondheim til avisen.

Det har vært flere tilfeller rundt omkring i landet der bussjåfører er tatt for ruskjøring. I Hordaland ble en sjåfør med 30 skoleungdommer om bord stoppet av politiet. Han hadde med seg brennevin på en brusflaske, og hadde kjørt i ti timer. Promillen ble målt til 2. Unibuss-sjåføren på Sørlandet var synlig beruset, da han ble stoppet av politiet etter tips. Tirsdag vedtok Stortinget enstemmig å be regjeringen legge fram forslag om innføring av alkolås i alle kjøretøyer som brukes til persontransport mot vederlag. Norge er dermed det tredje landet innen EU/EØS som gjennom lovgivningen innfører alkolås i kjøretøy som benyttes til frakt av passasjerer. Lovpåbudet kan tidligst tre i kraft fra neste år. Også drosjer må da installere alkolås. – Vi har utelukkende positive erfaringer, fremholder Skullerud.