Senk promillegrensen for båter til 0,2 NÅ !

11.07.2013.

Regjeringen somler unødig med å sikre båtfolk mot promillekjøring. For et år siden la Sjøfartsdirektoratet fram en rapport med forslag om å senke promillegrensen for båttrafikk fra 0,8 til 0,2. Rapporten fikk bred støtte, eksempelvis fra Kystverket, Kongelig Norsk Båtforening, NHO Reiseliv og en rekke andre organisasjoner. Næringsminister Trond Giske sier at det viktigste har vært å fronte holdningsarbeidet.

Sjøfartsdirektør Olav Axelsen sier til NRK at holdningsskapende arbeid er viktig, men lovverket er viktigere.Kommunikasjonsrådgiver Dag Inge Aarhus viser til statistikken som viser at av 30 omkomne i 2012, var hele 8 påvirket av alkohol. Derfor haster det med å ta en avgjørelse om dagens promillegrense.

Stortingsrepresentant Eirin Sund (AP) mener at kombinasjon båtliv og alkohol ikke går sammen, og at det nå er på tide å fatte et vedtak om redusert promillegrense på sjøen.

Frihet Fra Trafikkrus, FFT ønsker å gjøre frititidsbåttrafikken til en alkoholfri sone for å sikre alle mennesker på båtferie frihet fra risikoen å møte båtførere påvirket online casino dgfev av alkohol» – sier leder i FFT, Bjarne Eikefjord.


Myndighetene må nå ta ansvar og gi signal om at alkohol er uforenlig med båtkjøring

ved å senke promillegrensen på sjøen til 0,2-, sier Eikefjord, som ikke ser noen grunn til at Regjeringen trenger å somle lenger med å gjennomføre et tiltak de fleste ønsker velkommen.

Folk skal kunne kose seg i trygghet på sjøen, ankerdrammen må vente til båten er fortøyd.

05.07.2013

Alkolås og lavere promillegrense for trygg båtferie!

Sjøfartsdirektør Olav Axelsen sier til NRK at hver tredje dødsulykke i forbindelse med båtliv er forbundet med alkohol. – Holdningsskapende arbeid er viktig, men lovverket er viktigere, sier Axelsen som i fjor ledet en arbeidsgruppe som i fjor anbefalte å redusere promillegrensen til sjøs. Sverige har for lengst senket promillegrensen til sjøs. Andelen som synes det er greit å kombinere båtliv og alkohol har gått ned fra 15 til 10%, viser en MMI undersøkelse for foreningen AV-OG-TIL.

Frihet Fra Trafikkrus, FFT mener at myndighetene snarest mulig må innføre promillegrense på 0,2 for all motorisert ferdsel uavhengig av båtstørrelse og fart. Moderne fritidsbåter blir stadig flere og har stort fartspotensial. Disse bør også utstyres med alkolås for å motvirke at det fortsetter å skje en rekke alvorlige ulykker med tap av menneskeliv i ferietiden. Ulykker hvor alkohol er medvirkende i tredjeparten av tilfellene, som sjøfartsdirektøren peker på.

– «Vi ønsker å gjøre frititidsbåttrafikken til en alkoholfri sone for å sikre alle mennesker på båtferie frihet fra risikoen å møte båtførere påvirket av alkohol» – sier Bjarne Eikefjord, leder av Frihet Fra Trafikkrus, (FFT).

Forslaget fra Sjøfartsdirektør Olav Axelsen om promillegrense på 0,2 er så langt ikke fulgt opp. – Det er derfor nå på tide at myndighetene nå tar ansvar og gir signal om at alkohol er uforenlig med båtkjøring -, sier Eikefjord, som ønsker alle en god og trygg båtferie, og oppfordrer til å vente med ankerdrammen til båten er fortøyd.