«Alkolås i skolebusser er et lite skritt for samfunnet – men et stort sprang for bedre trafikksikkerhet !

Stortinget ber i merknadene til NTP 18. juni 2013 Regjeringen vurdere å innføre bestemmelser om alkolås i norske skolebusser. Forslaget ble fremmet av Arbeiderpartiet, Høyre, SV, Senterpartiet og KrF.

Høyre og KrF mener at det også bør innføres alkolås i offentlige transportmidler. Ruspåvirket kjøring er en viktig risikofaktor ved veitrafikken, og det er behov for flere virkemidler enn politikontroll og opplysningsvirksomheter for å redusere omfanget av promillekjøring, heter det i vedtaket.

Marit Nybakk, President i Nordisk Råd og visepresident i Stortinget, sier at:

«Stortingsvedtaket er en viktig oppfølging av Nordisk Råds sterke anbefaling fra november i fjor om å innføre alkolåskrav for yrkessjåfører i de nordiske land».

Marit Nybakk, visepresident i Stortinget og president i Nordisk Råd, varslet på det internasjonale seminaret i Oslo i oktober 2012 vedtak i Nordisk Råd om alkolås for yrkessjåfører i de nordiske land .

Nybakk varslet i fjor høst bred politisk innsats mot ruskjøring for å berge menneskeliv og redusere trafikkulykker da hun åpnet det internasjonale alkolåsseminaret i Oslo. Stortinget og Regjeringen følger nå opp og bringer Norge i front internasjonalt i kampen mot trafikkrus.

«Alkolås i skolebusser er et lite skritt for samfunnet – men et stort sprang i arbeidet for bedre trafikksikkerhet» –

sier Bjarne Eikefjord, leder av Frihet Fra Trafikkrus og den norske fagkomiteen «Alkolås for motorkjøretøyer». Stortingsvedtaket er et solid gjennombrudd for alkolås som trafikksikkerhetsverktøy i Norge og internasjonalt, hvor:

  • The Directorate General for Mobility and Transport of the European Commission i desember skal legge fram innstilling om alkolåsdirektiv for EU-parlamentet.
  • ICADTS-konferansen i august tar opp alkolåsbruk på bredere basis for å sikre mennesker i trafikken frihet fra risikoen trafikkrus innebærer.
  • I Norge hvor norske skolebarn får en tryggere hverdag når alkolåsene er på plass.