Alkolås i motorsterke båter – lavere promillegrense!

 

«Frihet Fra Trafikkrus» mener det bør være lik promillegrense for all motorisert ferdsel enten det gjelder bil eller båt. Myndighetene bør derfor snarest mulig innføre en promillegrense på 0,2 for all motorisert ferdsel uavhengig av båtstørrelse og fart. Politiet må tilføres ressurser for å kunne håndheve denne promillegrensen.

I tillegg bør det vurderes å innføre krav om alkolås på de største og mest motorsterke båtene.

– «Vi ønsker å gjøre frititidsbåttrafikken til en alkoholfri sone for å sikre alle mennesker på båtferie frihet fra risikoen å møte båtførere påvirket av alkohol» – sier Bjarne Eikefjord, leder av Frihet Fra Trafikkrus.

Moderne fritidsbåter har stort fartspotensial. I tillegg blir det stadig flere båter og dermed trangere i de mest attraktive delene av norsk skjærgårdsfarvann. Hvert eneste år skjer det på sjøen en rekke alvorlige ulykker hvor alkohol er involvert og hvor menneskeliv går tapt. Det omfatter både kollisjoner, grunnstøtinger og fall over bord.

Sverige har for lengst senket promillegrensen for føring av motorbåter til 0,2 promille for båter som er lengre enn10 meterog kan gå raskere enn 15 knop. I Norge er promillegrensen fortsatt 0,8 promille. – Dette er feil signal når budskapet er at ingen skal bruke alkohol på sjøen, sier Sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Forslaget fra Sjøfartsdirektoratet om promillegrense på 0,2 er nå ute til høring. Det er på tide at myndighetene nå tar ansvar og gir signal om at alkohol er uforenlig med båtkjøring, sier Eikefjord.

 

Vi krever:

Frihet Fra Ruskjørere på sjøen, bruk alkolås !