Alkolås i busser og taxi – Norges fagkomite har fulgt opp

Norges fagkomite for alkolås, NEK/NK BTTF 116-2, har siden 2011 fulgt opp Norges innspill overfor CENELEC og EU-Kommisjonen for å sikre brukernes rettigheter der alkolås innføres. CENELECs dokumenter utgjør grunnlaget for EU-Kommisjonens arbeid med alkolåsdirektiv. Den norske fagkomiteen har fått gjennomslag for faglig-politisk avtaleverk, siker håndtering av data fra alkolåslogger, alkoholpolicy i virksomheter for å redusere bruk av alkohol, og alkoholpolitisk handlingsplan for å følge opp gryende alkoholproblemer. Dette gir virksomhetene et godt grunnlag for enkel og rask innføring av alkolås i busser og taxi i Norge.

Norges Fagkomite for alkolås, NEK NK 20.05.2015