Alkolås i 134 nye skolebusser i Østfold !

Fra 1. juli 2013 vil barn i Østfold-kommunene Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler og Råde, Eidsberg, Marker, Rakkestad og Trøgstad bli kjørt til og fra skolen i busser med alkolås. Dette fremgår av en nyhetsmelding fra Østfold Kollektivtrafikk. Innstillingen innebærer at Nettbuss skal bruke til sammen 134 nye busser med alkolås i henhold til den nye EU/EØS-standarden for alkolås. Denne standarden omfatter også Norge.

Markedssjef Kjetil Gaulen i Østfold Kollektivtrafikk, sier i en kommentar at de er meget positive til bruk av alkolås. De nye avtalene innebærer en kvalitetshevning av busstilbudet med økte sikkerhetskrav i form av tre-punkts sikkerhetsbelter, alkolås og ryggekamera. Østfold Fylkeskommune ønsker å etablere et transportsystem som fremmer helse, miljø og verdiskaping, og bidrar til en bærekraftig regional utvikling med attraktive byer og bygder i Østfold.

«Alkolås er et viktig trafikksikkerhetsvirkemiddel for å sikre trygg transport av skolebarn og andre» sier Kjetil Gaulen.

Gjennombrudd for alkolås i skolebusser.

Leder i «Frihet Fra Trafikkrus», og leder av den norske fagkomiteen for alkolås, Bjarne Eikefjord, gratulerer Østfold Kollektivtrafikk med innføringen av alkolås i skolebusser:

«Med denne beslutningen viser Østfold Kollektivtrafikk at de ligger i fremste rekke i Norge med å ta i bruk alkolåsteknologi basert på internasjonale standardkrav som CENELEC i EU har arbeidet med i mange år».

Alkolås gir økt sikkerhet både for sjåfører, passasjerer og medtrafikanter, sier Eikefjord, som håper at flere fylkeskommuner følger Østfolds eksempel og innfører alkolåskrav for skolebussruter.

Alkolås sikrer Frihet Fra Ruskjørere !