Alkolås for yrkessjåfører i de nordiske land.

Nordisk Råd 64. sesjon

som møtes i Helsinki 29. 10. – 01.11.2012, vil vedta forslag om å:

 

  • innføre alkolås for yrkessjåfører i de nordiske land, Færøyene, Grønland og Åland
  • innføre alkolås for personer som er dømt for promillekjøring
  • utrede innføring av alkolås i alle typer kjøretøyer som et alkoholpolitisk tiltak
  • utrede alkolåskrav for båtførere

 

Det opplyste Marit Nybakk, visepresident i Stortinget og kommende president i Nordisk råd for 2013, da hun ønsket velkommen til det første internasjonale alkolåsseminaret i Norge. Nyheten ble meget godt mottatt av de nesten 80 deltakerne fra land som USA, Canada, Nederland, Tyskland, Finland, Sverige og Norge. Seminaret var arrangert i Oslo 25. oktober av den norske fagkomiteen, NEK/NK «Alkolås for motorkjøretøyer».

Dette vedtaket vil bety overgang fra ord til handling når det gjelder innføring av alkolås i skolebusser, busser, taxi og lastebiler i alle nordiske land, herunder også Norge,-

sier Bjarne Eikefjord, leder av Frihet Fra Trafikkrus og den norske fagkomiteen NEK/NK «Alkolås for motorkjøretøyer». Han peker på at alkolås i kjøretøyer vil sikre folk flest frihet fra risikoen å møte promillekjørere i trafikken.

Eikefjord har i snart 7 år representert Norge i EU/CENELEC-komiteen som arbeider med standarder, retningslinjer og policy for alkolås innen EU/EØS – området. Medlemmene i den norske fagkomiteen representerer interessene til ca. 400.000 norske yrkessjåfører i arbeidet med alkolås i Europa og Norden.

Billedtekst:

Marit Nybakk visepresident i Stortinget og kommende president i Nordisk råd for 2013, offentliggjør nyheten om at Nordisk Råd på sesjonen 29.10. til 1.11. 2012 vil vedta innføring av alkolås i de nordiske land, og Færøyene, Grønland og Åland.

(Bildet kan brukes fritt. Foto: Tom Sund.)

Kontaktperson:

Bjarne Eikefjord, tlf. 906 10 775

Frihet Fra Trafikkrus.