Alkolås for unge kunne stanset ulykke ?

Alkolås for unge kunne stanset ulykke ?

 

18-åring fyllekjørte med døgnferskt førerkort om kvelden 19. november 2011. Da dro den ferske sjåføren av veien med tre passasjerer i bilen. – Sjåføren var synlig beruset, og erkjente fyllekjøring,- sier politiet til Romerikes blad. Ved et lykketreff unngikk ungdommene annet enn småskader i den totalvrakede bilen etter den stygge utforkjøringen. Men slik er det ikke alltid.

 

Hver fjerde trafikkdrepte sjåfør i Norge er ruset på alkohol og/eller andre rusmidler. I eneulykker er andelen rusede 60%. Hele 66% av trafikkdrepte sjåfører med ruspåvirkning var under 30 år, viser studier fremlagt av Folkehelseinstituttet. Bare ren flaks hindret ulykken i Aurskog Høland fra å bli et nytt tall i denne dystre dødsstatistikken.

 

Nylig fikk stortingsrepresentant Susanne Bratli (AP, Transportkomiteen i Stortinget) «pepper» fra alle kanter for å foreslå at unge med ferske førerkort burde få krav om alkolås og fartssperre. Noen snakket om behovet for mer forebyggingstiltak, bedre informasjon og bedre veier. Andre snakket om den enkeltes frihet. Men ulykken 19. november viser at forslaget fra Bratli er både fornuftig og riktig.

 

Innen EU arbeides det nå med krav om alkolås i kommersielle kjøretøyer fra 2015. Frankrike og Finland har innført krav om alkolås i skolebusser. I USA, Canada, Sør-Afrika, Sverige, Nederland og Frankrike er det iverksatt prosjekter hvor alkolås brukes aktivt for å hindre fyllekjøring. I Norge har flere transportfirmaer på frivillig basis innført alkolåser i sine kjøretøyer. Ikke fordi norske samferdselsmyndigheter går foran for å øke trafikksikkerheten, men fordi kundene krever det.

 

Det burde være tilsvarende krav om alkolås fra norske myndigheter, både i skolebusser, tungtransportbiler og for unge med ferske førerkort. Det viser dødsstatistikkene på norske veier, klargjort gjennom studiene fra Folkehelseinstituttet, med all mulig tydelighet.

 

Nærmere 80 norske menneskeliv kan berges årlig – hvis norske trafikkmyndigheter vil ta i bruk tilgjengelig teknologi.

 

Alkolås kan stanse rusrelaterte trafikkulykker – når politikerne bestemmer det !

 

Her finner du orginaldokumentet: Alkolås for unge kunne stanset ulykke